Budapesti Szkeptikus Konferencia 2015 - 1. Kognitív Kentaur

Készítették

Prof. Csépe Valéria egyetemi tanár előadása "Kognitív Kentaur" - Az áltudomány a kognitív pszichológia nézőpontjából címmel.

Vannak-e Kentaurok? A tudomány mai ismeretei szerint nincsenek, s nem is lesznek. Vannak-e kognitív Kentaurok? Vannak, s bár elménk szülöttei csupán, a világról alkotott áltudományos elméletekben és eszmerendszerekben vígan élnek és sokasodnak. Miért és hogyan jönnek létre a kognitív Kentaurokat. Miért létezhet a elmének az a lehetetlen szüleménye,, ami nincs és mégis van kikacsint az áltudományból? Hol válik szét az ismeret, annak forrása, s az elme rendszerépítő logikája?

Az előadás, miközben az áltudományos nézetek keletkezésének okait keresi, az emberi megismerő folyamatok azon "gyenge láncszemeit" mutatja be, amelyek az áltudomány kognitív pillérei.

A rövid kognitív utazás állomásai az áltudomány sajnálatosan sokakat rabul ejtő világában

  • az áltudomány kialakulásának pszichológiai alapjai,
  • a módszertani és filozófia szkepszis és a cinizmus eltérései,
  • az áltudomány hamis és tudományon kívüli lépcsői,
  • az áltudományos nézetek cáfolatának, a bizonyítás befogadásának kognitív akadályai.

A kognitív Kentaur elménk működéséhez kötött létezését elemző előadást David Hulme azon megállapítása vezérli, amely szerint "rendkívüli állítások rendkívüli bizonyítékokat igényelnek".

Average: 5 (1 vote)
Az esemény dátuma: 2015. March 28.