Schönherz Meetup 2016 - Mesterséges intelligencia a mérnökök kezében: tudjuk, hol a határ?

Készítették

Váncza József
Head of Engineering and Management Intelligence Laboratory, MTA SZTAKI

Mesterséges intelligencia a mérnökök kezében: tudjuk, hol a határ?

A mesterséges intelligencia (MI) kutatás – amelyet kezdetben a nagy, majd később jórészt a beváltatlan ígéretek jellemeztek – mára kétségkívül olyan gazdag és hatékony eszköztárat adott a mérnökök kezébe, amivel az ember észlelési, információ-feldolgozási, beavatkozási és kommunikációs képességeinek határait soha nem látott mértékben lehet tágítani. Az előadás rövid történeti áttekintés után az  ágens-alapú megközelítést emeli ki, mint lényegi fordulópontot az MI műszaki alkalmazásaiban, emellett megfogalmazza azokat a dilemmákat, amik a pusztán mérnöki szemlélet korlátaiból erednek. A fő kihívásokat a gyártás különféle területeiről vett példák illusztrálják, ahol a mesterséges intelligencia módszerek alkalmazásának nagy szerepe volt abban, amit manapság mind gyakrabban és többen a negyedik ipari forradalomnak (Industry4.0, Ipar4.0) tartanak.

No votes yet

Letöltés

Normál minőség
Az esemény dátuma: 2016. március 08.