ESZK - Klein András

Készítették

Erőművek és a villamosenergia-átviteli hálózat közötti rendszerszintű szolgáltatások vizsgálata

A rendszerszintű szolgáltatások alapvető szerepet játszanak minden villamosenergiarendszerben a biztonságos üzem fenntartása érdekében. Ezen szolgáltatások körébe tartozik a primer, szekunder és tercier szabályozási tartalékok biztosítása, a black startképesség, a feszültség- és meddőteljesítmény-szabályozás és az átviteli hálózati villamosenergia-veszteség pótlása. A szolgáltatások beszerzése a rendszerirányító feladata, aki az erőművektől vásárolja meg azokat – az ezúton szerzett bevétel igen fontos tényező egy erőművi beruházás versenyképessége szempontjából, különösen a jelenlegi, kedvezőtlen piaci körülmények között.

A bemutatott munka célja annak megvizsgálása, hogy célzottan a rendszerszintű szolgáltatásokra alapozva versenyképes lehet-e egy újonnan létesülő hőerőmű a villamosenergia-piacon. Számba veszi az egyes szolgáltatások beszerzési módjait, a szóba jöhető termékeket és azok jellemző árait, és ezek alapján megállapítja az optimális erőművi kapacitást az e szolgáltatások piacán való érvényesüléshez. A továbbiakban az így meghatározott, 156 MW beépített teljesítményű, 53% bruttó hatásfokkal bíró kombinált ciklusú gáztüzelésű blokkot vizsgálja, melyre kiszámítja az elméleti villamosenergia-egységköltséget. Az eredmény a legkedvezőbb esetben is 85 EUR/MWhnak adódna a rendszerszolgáltatások figyelembe vétele nélkül, azaz csak villamosenergia-értékesítést feltételezve, mely jelentősen meghaladná a piaci árszintet.

Ezt követően, elemzésre kerül az egyes rendszerszintű szolgáltatásokból származó bevételek hatása az erőmű versenyképességére. Az eredmények szerint a tartalékpiacon kívüli termékek csak elhanyagolható gazdasági előnyt jelentenek, azonban kisebb részben a primer, elsősorban pedig a szekunder szabályozási piacon elérhető többletbevételek az eredeti villamosenergia-ár kb. 20%-os csökkentését teszik lehetővé. Bár a jelenlegi piaci körülmények között ez az alacsonyabb ár sem mondható versenyképesnek, de valamivel magasabb versenypiaci árak mellett a különbözet döntő jelentőségű lehet a versenypiaci érvényesülés szempontjából.

Az esemény dátuma: 2015. április 23.