ESZK - Kékes Mátyás

Készítették

Magyarország energiaellátás-biztonságának számszerűsítése a Supply/Demand Index segítségével

Napjainkban az energiaellátás-biztonság témaköre kiemelt figyelemben részesül az egyre növekvő regionális és globális gazdasági, illetve politikai konfliktusok következtében, melyek a primerenergia exportáló és importáló országok között lépnek fel.

A Supply/Demand Index (S/D) mellett számos mutatószám és komplex módszer létezik az energiaellátás-biztonságának becslésére (pl. Herfindahl-Hirschmann Index, ShannonIndex, Crisis Capability Index), amik figyelembe veszik az országok vagy régiók primerenergia-felhasználásának összetételét, a hazai eredetű energiahordozóit, illetve az import energia hányadát a teljes végenergia-felhasználásban. A S/D mutató számításba veszi az energiarendszer három fő ágát: a végenergia-felhasználást, az energia átalakítását és szállítását, illetve a primerenergia-ellátást. A tanulmányom célja egy megfelelő közelítő képet adni Magyarország jelenlegi energiaellátás-biztonságának szintjéről a S/D modell segítségével, melynek során elvégzem az egyes befolyásoló tényezők felmérését és elemzését, kiemelve az ország ellátásbiztonságának gyenge pontjait.

Ezt követően az így kapott eredményeket összehasonlítom az Európai Bizottság szakértői csoportja által legutóbb 2006-ban készített tanulmánnyal, annak érdekében, hogy az ország akkori és mostani energiarendszerében bekövetkezett változások pontosabban nyomon követhetők legyenek.

Az esemény dátuma: 2015. április 23.