ESZK - Hátsági Bence

Készítették

Távvezeték villamos paramétereinek mérés alapján történő meghatározása

Ezen előadás alapját az alapképzés során megírt szakdolgozatom képzi. Az előadásban a távvezeték villamos paramétereinek becslésére alkalmas eljárásokat és eredményeiket tárgyalom. Azokról a módszerekről lesz szó, melyek a távvezeték két végén mért fizikai mennyiségekből (pl. áramok vagy teljesítmények) becslés alapján számítják ki a paraméterek értékeit.

Ehhez kapcsolódóan egy eljárást részletesebben elemzek és értékelem azt. A szóban forgó eljárás több, a szakdolgozat megírásához felhasznált szakirodalmi cikk alapját képzi. Ezek egyike részletesen leírja, hogy a szerző milyen lépésekben implementálta a matematikai módszert. Dolgozatom megírásakor ezt az eljárást a cikkben leírtaknak megfelelően leprogramoztam, de az eredmények nem feleltek meg a várakozásoknak. A bemeneti adatok valós mérési adatok voltak.

Szintén részletesen tárgyalok egy másik módszert, melynek pontosságát az eljárás mért adatokon történő lefuttatásával demonstrálom és a kapott eredményeket elemzem. A bemeneti adatok ugyanazok a valódi mért adatok voltak, mint a másik eljárás esetén. Röviden kitérek arra, hogy a becslés kezdeti értékének megválasztása milyen hatást gyakorol az eredményekre.

No votes yet
Az esemény dátuma: 2015. April 23.